>>COMING UP

ABI HUBBARD

POLYESTER PAGANISMExhibition open3rd & 4th JUNE 2023 
12-5pmPolyester paganism by Abi Hubbard charts the journey of the project which was inspired by slime mould and how it reflects the queer community with its beautiful and alien
transformative properties. Celebrating the joy of difference and discovery.

Abi Hubbard is a multidisciplinary artist who creates wearable art , installation and films.
She is interested in exploring the intersection of arts , ecology and spirituality to explore
new ways of living. Harnessing fun and theatrical materials to create a new language that
negates human exceptionalism and champions the absurd , unknown , messy, maverick
future world.
Funded by Arts Council Wales

Abi Hubbard
Paganiaeth Polyester.

Mae paganiaeth polyester gan Abi Hubbard yn olrhain taith y prosiect a ysbrydolwyd gan
lwydni llysnafedd a sut mae'n adlewyrchu'r gymuned queer gyda'i nodweddion
trawsnewidiol hardd ac estron. Dathlu llawenydd gwahaniaeth a darganfyddiad.
Mae Abi Hubbard yn artist amlddisgyblaethol sy’n creu celf gwisgadwy, gosodiadau a
ffilmiau. Mae ganddi ddiddordeb mewn archwilio croestoriad y celfyddydau, ecoleg ac
ysbrydolrwydd i archwilio ffyrdd newydd o fyw. Harneisio deunyddiau hwyliog a theatraidd i
greu iaith newydd sy’n negyddu eithriadoldeb dynol ac sy’n hyrwyddo byd abswrd,
anhysbys, anniben, gwallgof y dyfodol.
Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru


ARTIST WEBSITE 
https://abihubbard.co.uk/Location
D-UNIT
Durnford Street
Bristol
BS3 2AW